::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, January 24, 2010

ஷெய்கு மீராலம் அமானுல்லாஹ் (வயது 60) - 52,பெரியகடைத் தெரு.


Blog Archive