::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, January 24, 2010

K.M. அமீர் சுல்தான் (வயது 63) - 36,மஸ்ஜிதிய்யாத் தெரு.

Blog Archive