::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, March 29, 2010

K.S.பாத்திமுத்து ஜொஹராபீவி (வயது 85) - 57/D7,பெரியகடை தெரு (சலீமா காம்ப்ளக்ஸ்)

Blog Archive