::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, June 25, 2010

A.ஜபருல்லாஹ் (வயது43) - 57,சலீமா காம்ப்ளக்ஸ் (பெரிய கடைத் தெரு).

Blog Archive