::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, August 14, 2010

பூண்டியார் அமீர் பாட்சா (வயது 62) - 58,மஸ்ஜிதிய்யா தெரு.

Blog Archive