::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, December 18, 2010

மீராங்கனி நூர் முஹம்மது (வயது 58) - 94/B,ஷவ்கத் அலி தெரு

Blog Archive