::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, February 6, 2011

ஹஜ்ஜா K.M.சபியம்மாள் (வயது 71) 3,ஜமாலியா தெரு

3,ஜமாலியா தெரு

கானன் முஹம்மது இப்ராஹீம் மகளும், ஆசியப்பன் ஹாஜி A.P.காதர் மைதீன் மனைவியும், ஆசியப்பன் ஜபருல்லாஹ் தாயாரும், A.A.அப்துல் அஜீஸ் மாமியாருமான

ஹஜ்ஜா K.M.சபியம்மாள் (வயது 71)


இன்று மௌத்து (06.02.2011) சிங்கப்பூரில் வபாத் ஆகிவிட்டார்.

Blog Archive