::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Tuesday, May 17, 2011

சலாமத் பேகம் (வயது 71) 12, கம்பர் தெரு

12, கம்பர் தெரு, லெட்சுமாங்குடி

லெ.மு.அப்துல் ஜப்பார் மனைவியும், லெ.மு.அப்துல் கரீம் தாயாருமான

சலாமத் பேகம் (வயது 71)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (17-05-2011) மாலை 5:00 மணிக்கு மேலப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive