::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Tuesday, June 21, 2011

ஆயிஷா நாச்சியா (வயது 82) 57,பாய்க்கார தெரு

57,பாய்க்கார தெரு

ஜமால் அப்துல்லா மகளும், ஆலி அப்துல் சுபுஹான் மனைவியும், ஆலி அன்வர்தீன், ஆலி (மர்ஹூம்) அப்துல் சாபி ஆகியோரின் தாயாருமான

ஆயிஷா நாச்சியா (வயது 82)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (21-06-2011)காலை 10:30 மணிக்கு சின்னப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive