::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, August 22, 2011

காட்டுவா நூர்மைதீன் (வயது 50) பெரிய தெரு,

பெரிய தெரு,

காட்டுவா அன்வர்தீன் மகனும், காட்டுவா பாதுஷா மைதீன் சகோதரருமான

காட்டுவா நூர்மைதீன் (வயது 50)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (22-08-2011) இரவு 10:30 மணிக்கு பெரியப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive