::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Thursday, February 9, 2012

நூர் ஜஹான் (வயது 55), மஹ்சூமியா தெரு, பூதமங்கலம்.

Blog Archive