::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, June 18, 2012

A.E.M.அப்துல் லத்திப் (வயது 78) புளியங்குடி


Blog Archive