::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, August 4, 2012

ஆயிஷா பீவி (வயது 73) 1-A,கம்பர் தெரு


Blog Archive