::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, April 27, 2013

பால்குடிச்சார் ஹாஜி.ஷேக் அலாவுதீன் (வயது 76) 76,சின்னப்பள்ளித் தெரு