::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, April 29, 2013

காரப்பா ரஹிமா பீவி (வயது 80) 18F,ஆஸ்பத்திரி ரோடு