::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, December 2, 2011

வெல்லக்கட்டி முஹம்மது அபூபக்கர் (வயது73) 224,பெரியத்தெரு

Blog Archive