::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Tuesday, April 27, 2010

அப்துல் முஹம்மது (சூப்நானா) - (வயது 55) - 44,மஸ்ஜிதிய்யா தெரு.

Blog Archive