::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, June 5, 2010

பாத்திமா பீவி (வயது 70) - 53-C, மஸ்ஜிதியா தெரு.

Blog Archive