::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Tuesday, January 25, 2011

அவரத்தர் ஹாஜா மைதீன் (வயது 86) 43/B,சின்ன பள்ளி தெரு

43/B,சின்ன பள்ளி தெரு

அவரத்தர் முஹம்மது யூசுப் மகனும் ,கொட்டபக்கி முஹம்மது யூசுப் மருமகனும், அப்துல் & நைனா தகப்பனாருமான

ஹாஜா மைதீன் (வயது 86)


இன்று (25.01.2011) மௌத்து

Blog Archive