::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, January 30, 2012

சஹிதா பீவி (வயது 75) 30,இஸ்மாயில் தெரு

Blog Archive