::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Thursday, May 17, 2012

காரப்பா அப்துல் ரசீது (வயது 67) 42,கமாலியா தெரு


Blog Archive