::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, May 30, 2012

M.P.முஹம்மது அப்துல்லா (வயது 85) மலேசியா


Blog Archive