::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, June 2, 2012

ஹஜ்ஜா பத்ரியா (வயது 88) இந்தோனேஷியா


Blog Archive