::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, October 1, 2012

காணன் அமானுல்லா (வயது 62) 46/A, இஸ்மாயில் தெரு


Blog Archive