::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, February 8, 2013

சடையன் அபதுல் ஹமீது (வயது 70) 17/B,மஸ்ஜிதியா தெரு


Blog Archive