::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, March 6, 2013

ஹஜ்ஜா. ஆயிஷா நாச்சியா (வயது 83) 64,ஷவ்கத்அலிதெரு