::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, April 27, 2013

லெ.மு.நூர்ஜஹான் (வயது 69) சின்னகூத்தாநல்லூர்