::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, February 28, 2010

முஹம்மது பாருக் (வயது 69) - 12/98,பெரிய பள்ளி தெரு, மன்னார்குடி.

Blog Archive