::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, March 2, 2011

மஹபூபா பீவி (வயது 90) 7F/3,நேருஜி ரோடு

7F/3,நேருஜி ரோடு

வாஞ்சுலெப்பை முஹம்மது அபூபக்கர் மகளும், அவுக்கூர்ஷா அப்துல் சலாம் மனைவியும், அவுக்கூர்ஷா பஷீர் அகமது தாயாரும், காரப்பா ஜெஹபர்தீன் மாமியாருமான

மஹபூபா பீவி (வயது 90)


இன்று (02.03.2011) மௌத்து

Blog Archive