::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Tuesday, September 6, 2011

தாஹிரா பானு (வயது 31) 22,புளியங்குடி

22,புளியங்குடி

ராவணன் கமாலுதீன் பேத்தியும், கோட்டாசேரியார் அஹமது மைதீன் மகளும், மொலுக்கன் ஷாபி மருமகளும், மொலுக்கன் அலி மனைவியுமான

தாஹிரா பானு (வயது 31)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (06-09-2011) மாலை 5:00 மணிக்கு பெரியப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive