::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, September 19, 2011

பல்கிஸ் பீவி(வயது 73) 46,ரஹ்மானியா தெரு

46,ரஹ்மானியா தெரு

மேலபாளையத்தார் M.P.A.ஹாபில்ஸா மனைவியும், V.S.பாவா மைதீன் மகளும், M.P.H.நாசர் தாயாரும், P.M.A.சீனி ஜெஹபர் சாதிக், H.சேக் பரீத் மாமியாரும் S.H.அப்துல் ஹை, S.இம்தியாஸ் மூமாவுமான

பல்கிஸ் பீவி(வயது 73)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (19-09-2011)காலை 10:30 மணிக்கு பெரியப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive