::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Monday, June 27, 2011

ஜல்மா நாச்சியா (வயது 70) 33,ஜாவியா தெரு

33,ஜாவியா தெரு

ஜமால் முஹம்மது அப்துல்லாஹ் மகளும், ஊர்சுத்தி அப்துல் வஹாப் மனைவியும், பட்டாமணியார் ஜகபர்தீன் மாமியாருமான

ஜல்மா நாச்சியா (வயது 70)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (27-06-2011) மாலை 5:00 மணிக்கு பெரியப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive