::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, May 22, 2011

சலிமத் பேகம் (வயது 40) 2, முகமதலி தெரு

2, முகமதலி தெரு

அரையகுலத்தார் A.E.முகமது மகளும், நூர்தீன் அப்துல் வஹாப் மகன் சேக் பரித்மனைவியுமான

சலிமத் பேகம் (வயது 40)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (22-05-2011) காலை 10:30 மணிக்குபெரியப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive