::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, May 22, 2011

S.K.பரீதா பேகம் (வயது 56) 101, ஷவ்கத்அலி தெரு

101, ஷவ்கத்அலி தெரு

செய்கு மீராலம் S.M.முகமது கமாலுதீன் மகளும், காட்டுலெப்பை K.A.அன்வர்தீன் மனைவியும், காட்டுலெப்பை K.A.நைனா முகமது தாயாருமான

S.K.பரீதா பேகம் (வயது 56)

மௌத்து. அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (22-05-2011) மாலை 8:30 மணிக்கு பெரியப்பள்ளிக் கொல்லையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Blog Archive